Materiály na rokovanie komisií pre MZ

Uvádzame materiály na najbližšie pripravované rokovanie komisií, ale aj na uskutočnené rokovania v minulosti, zoradené podľa dátumov od najnovšieho po najstaršie.

Aktuálny rok

Archív materiálov z minulých rokov