Daň za psa

Predmet dane

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

2. Predmetom dane za psa nie je:

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b) pes umiestnený v útulku zvierat,

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

d) pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec podľa osobitného predpisu.

Základ dane

Základom dane je počet psov.

Zverejňovanie daňových dlžníkov nájdete TU

Zverejňovanie evidencie psov nájdete TU

Informácie