Organizačná štruktúra a kontakty

Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline

Je jeho základnou organizačnou právnou normou. Je záväzný pre

Stále pracoviská sú: