Záber verejného priestranstva – mimo stavieb

Verejným priestranstvom sa rozumejú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Žilina. Povolenie na záber verejného priestranstva sa vydáva na využívanie priestranstva na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, konanie mítingov a verejných zhromaždení, na reklamné a propagačné akcie, komerčné akcie, prezentačné akcie firiem.