Verejné osvetlenie

Generel verejného osvetlenia mesta Žilina je dostupný TU.

Nahlásenie nefunkčného verejného osvetlenia

Nefunguje vo Vašom okolí verejné osvetlenie?

Môžete to nahlásiť:


Žiadosť o vydanie stanoviska (na základe požiadavky stavebného úradu)

Vašu žiadosť o vydanie stanoviska pre verejné osvetlenie adresujte:
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
Námestie obetí komunizmu 3350/1
011 31 Žilina

Vašu žiadosť môžete podať: