Stravovanie v jedálni

Poskytovanie stravovania v jedálni

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané príslušnou sociálnou poisťovňou.

OZNAM

Oznamujeme stravníkom, že od 15.01. 2024 (pondelok) do odvolania bude v Jedálni Lichardova realizovaný výdaj stravy len do obedárov.

Úhrada za poskytovanie stravovania na mesiac marec 2024:

Jedáleň Nám. J. Borodáča:

Pondelok:     19.02.2024 od 7.00 hod. do 10.00 hod.

Streda:    21.02.2024 od 9.00 hod do 10.00 hod.

Počet stravných dní: 20

Jedáleň Lichardova:

Utorok:    20.02.2024 od 8.30 hod. do 11.00 hod.

Počet stravných dní:  20 

Denné centrum A. Kmeťa, ktoré zabezpečuje výdaj stravy:

Štvrtok:    22.02.2024 od 10.00 hod. do 11.00 hod.

Počet stravných dní: 20

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú občanom k dispozícií tieto prevádzky – jedálne a denné centrá, ktoré slúžia na výdaj stravy:

  • Jedáleň, Nám. J. Borodáča č. 1                           Zobraziť mapu…
  • Jedáleň, Lichardova č. 44                                    Zobraziť mapu…
  • Denné centrum v Strážove, ul. Dedinská         Zobraziť mapu…
  • Denné centrum, A. Kmeťa č. 38                         Zobraziť mapu…

Kontaktná osoba

Bc. Martina Bohačiaková

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Navigovať na mape