Kontakty

Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Fakturačné údaje
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474