Cyklotrasy

Cyklistická doprava v meste je alternatívou k čoraz neudržateľnejšej individuálnej automobilovej doprave. Jej prínosom je nielen jej ekologická šetrnosť, ale aj malá priestorová náročnosť a zlepšenie podmienok pre život obyvateľov a obyvateliek v meste.

Preto je potrebné rozširovať sieť cyklotrás a vytvárať podmienky ako pre každodennú prepravu do zamestnania či do školy, tak aj mimo zastavaného územia za účelom rekreácie a turistiky.

Prioritou mesta je zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na jeho území tak, aby sme mohli bicykel bezpečne a pohodlne využívať na každodennej báze na prepravu i rekreáciu. A v neposlednom rade je zámerom rozvoja cyklistickej dopravy aj to, aby sme zlepšovali stav životného prostredia.