Mládežnícka organizácia mesta Žilina

Kto sme?
Sme mládež od 15 rokov do 30 rokov, študenti ZŠ, SŠ, VŠ, mamičky, oteckovia, sme mládež, čo sa chce stretávať a poznávať nových ľudí učiť sa nové veci, rásť skupinovo aj osobnostne. Vytvárame mnoho aktivít v rámci mesta i mimo neho.

Miesto stretávania: CVČ Kuzmányho 105 Žilina, každý pondelok od 13.00 – 18.00 hod.

Kontaktná osoba: koordinátorka mládeže mesta Žilina: Mgr. Jaroslava Sulovská, tel. +421 904 952 452, e-mail: sulovska@cvczilina.sk

Oblasť pôsobenia: voľnočasové záujmové aktivity ako turistika, zber byliniek, plávanie, kultúrne akcie,  vzdelávanie, mládežnícka politika, občiansky aktivizmus a iné.

Kľúčové slová: mládež, vzdelávanie, vzťahy, dobrovoľníctvo, politika

Poslanie: Tvorba prostredia pre skvalitnenie života deti a mladých ľudí. Rôzne typy neformálneho vzdelávania mladých. Podpora dobrovoľníctva. Prezentácia činnosti mladých. Podpora nových nápadov. Budovanie vzťahov medzi mladými, samosprávou a štátnou správou. Mládežnícka politika. Poradenská činnosť.

Pravidelné aktivity:  Klub mládeže mesta Žilina – CVČ Kuzmányho 105 Žilina, spoločenské aktivity, športové aktivity, aktivity pre mesto, dobrovoľnícke aktivity.


Prieskum a analýza potrieb mladých ľudí v meste Žilina

Formulár: vyplniť online