Komunálne služby

Jednou z ciest ako zlepšiť život v našom meste je zabezpečovanie služieb v oblasti údržby a obnovy zariadení, komunikácií, zelene, drevín a tiež odvozu odpadu. Mestský úrad Žilina pravidelne každý týždeň zverejňuje harmonogram komunálnych prác.