Deň učiteľov

Mesto Žilina ocenilo inšpiratívnych pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

DSC01181

Výnimočnú prácu učiteľov zo žilinských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ocenila aj radnica. Pri príležitosti Dňa učiteľov si 31 najlepších z nich prevzalo z rúk primátora pamätné listy.

Slávnostná ceremónia sa konala v pondelok 25. marca v priestoroch Mestského divadla v Žiline. Žilinský primátor Peter Fiabáne spolu s vedúcou odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Žiline Monikou Pastierikovou ocenili spolu 31 pedagógov,  ktorých celoživotné dielo, dlhoročná prax či významné zásluhy na rozvoji škôl, si zaslúžia vďaku, úctu a verejné uznanie.

Profesia učiteľa je podľa slov primátora náročná a často zastupuje aj úlohu psychológa či rodiča v živote dieťaťa. Napriek tomu to oceňovaní pedagógovia robia s radosťou, láskou, trpezlivosťou a nezabúdajú pritom byť priateľskou podporou pre svojich kolegov. „S odstupom času si na ľudí nespomíname podľa toho, čo urobili alebo povedali, ale často si na nich spomíname podľa toho, ako sme sa s nimi a pri nich cítili. V učiteľskej profesii to platí však niekoľkonásobne. Ďakujem všetkým učiteľom, že prispievajú ku kvalite vzdelávania v našich školách, vykonávajú svoje povolanie čestne a s láskou. Do ďalších rokov im prajem veľa zdravia, chuti do práce a tvorivých síl,“ povedal počas slávnostného oceňovania primátor Peter Fiabáne.

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej výchovy ocenila samospráva 11 pedagógov, 2 za dlhoročnú pedagogickú činnosť v umeleckom školstve, 2 učitelia a 10 učiteliek si prebralo ocenenie za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti základného školstva a 5 za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť. Plaketa Janka Frátrika bola za veľkého potlesku udelená za celoživotnú pedagogickú činnosť pani učiteľke matematiky a fyziky, členke Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Dagmar Vongrejovej. Toto prestížne ocenenie je znakom úcty, vďaky a obdivu ľuďom, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o posun výchovy a vzdelávania v Žiline. Venujú sa jej celým srdcom, dosahujú vynikajúce výsledky, reprezentujú mesto Žilina i Slovensko. Pani učiteľka Vongrejová počas svojej pedagogickej práce ochotne odovzdávala svoje skúsenosti kolegom, vzdelávala desiatky učiteľov matematiky prostredníctvom otvorených hodín. Žiakov učila metódami, o ktorých sa dnes na didaktike matematiky učí, že sú moderné, aktivizujúce, zamerané na žiaka.

Žilinská radnica oceňuje učiteľov každý rok pri príležitosti Dňa učiteľov. Ten je na Slovensku vyhlásený na 28. marca, kedy si pripomíname výročie narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského. Nominácie na ocenenia môžu podať zamestnanci materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času a občania. Návrhy na ocenenia výnimočných učiteľov podávajú zamestnanci materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času a občania. Na základe nominácií každoročne oceňuje žilinská radnica tých, ktorým najviac záleží na budúcnosti mladej generácie.

Zoznam ocenených pedagógov podľa jednotlivých zásluh:

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej výchovy

Bc. Mária Džavíková     (MŠ Limbová)

Mgr. Jana Rolková         (MŠ Puškinova)

Bc. Janka Polačeková     (MŠ Trnavská)

Jozefa Kubíková             (ZŠ s MŠ Do Stošky)

Ľubica Kramárová          (MŠ Bajzova)

Monika Cigániková        (MŠ Predmestská)

Dagmar Stračiaková       (MŠ Jarná)

Viera Hrivová                 (MŠ Suvorovova)

Eva Cabejšková              (MŠ Suvorovova)

Miroslava Krupová         (ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda)

Mgr. Lucia Grúňová       (ZŠ s MŠ Gaštanová)

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v umeleckom školstve

Mgr. Alena Orlická            (ZUŠ F. Špániho)

PaedDr. Olga Labantová    (ZUŠ L. Árvaya)

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti základného školstva

Mgr. Zuzana Balogová                   (ZŠ V. Javorku)

Ing. Alena Hojová                          (ZŠ s MŠ Gaštanová)

Mgr. Alena Víteková                      (ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda)

Romana Kluchová                          (ZŠ Martinská)

Mgr. Ladislav Červienka                (ZŠ s MŠ Školská)

Mgr. Monika Brozmanová             (ZŠ Limbová)

Mgr. Zuzana Oravcová                   (ZŠ Nám. mladosti)

PaedDr. Mariana Gavláková           (ZŠ Jarná)

Ing. Mgr. Andrej Opálený, PhD.     (ZŠ Lichardova)

Mgr. Eva Hájovská                          (ZŠ s MŠ Dol. Trnovská)

Mgr. Adriana Marunová                  (ZŠ Karpatská)

Mgr. Martina Vilímková                  (ZŠ Karpatská)

Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť

Jaroslava Rybáriková               (MŠ Cesta k vodojemu)

Mgr. Drahomíra Filipová         (MŠ Gemerská)

Ing. Janka Učníková                 (MŠ Nám. J. Borodáča 7)

Mgr. Mária Mihálková             (MŠ Čajakova)

Janka Slotová                            (MŠ Kultúrna)

Cena Janka Frátrika

Mgr. Dagmar Vongrejová

Fotoalbum z podujatia nájdete tu: https://flic.kr/s/aHBqjBiKU4