Prideľovanie nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina

Mesto prideľuje nájomné byty pre sociálne účely vo vlastníctve mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.