Krízové riadenie a bezpečnosť

Na úseku civilnej ochrany zodpovedá za:

Na úseku požiarnej ochrany zodpovedá za:

Služby mesta


Súvisiace články

Všetky aktuality