Súpisné čísla, orientačné čísla, názvy ulíc

Agenda rieši prideľovanie súpisných a orientačných čísiel pre vzniknuté novostavby na území mesta. Taktiež je možné podať si žiadosť o potvrdenie už prideleného súpisného alebo orientačného čísla a veku stavby. 

Služby mesta