Matričný úrad

Vykonáva ucelenú agendu ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v nadväznosti na osobitné právne predpisy upravujúce výkon matričnej agendy.

Email: matrika@zilina.sk

Telefón: 041/706 35 06

Služby mesta

Stránkové hodiny

Pon7:30 – 15:30
Uto7:30 – 15:30
Str7:30 – 17:00
Štv7:30 – 15:30
Pia7:30 – 14:00
Sobnestránkový deň
Nednestránkový deň

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Slovensko