Oznámenie o konaní voľnej pouličnej aktivity

Účinkujúci v rámci svojej aktivity nesmie

Miesto konania voľnej pouličnej aktivity