Zimná údržba

Cieľom zimnej údržby je zmierňovať dopady nepriaznivých poveternostných podmienok na zjazdnosť a schodnosť komunikácií v meste. Podľa predpovede počasia preventívne ošetrujeme povrchy pred snežením alebo poľadovicou, priebežne odhŕňame a posypujeme cesty a chodníky počas sneženia, čo najrýchlejšie zabezpečujeme, aby boli zjazdné a schodné.

Infolinka pre efektívnejšiu zimnú údržbu

Na linku 041/5091523 nám môžete volať a zasielať svoje podnety na odhŕňanie neprejazdných komunikácií. Infolinka funguje počas zimného obdobia nepretržite 24 hodín denne. Na tejto linke vám zároveň radi poskytneme bližšie informácie k aktuálnemu stavu údržby, operačnému plánu a všetkému, čo so zimnou údržbou súvisí.

Žilinské komunikácie, a. s. zabezpečujú zimnú údržbu na území mesta Žilina na miestnych komunikáciách, chodníkov, plochách a taktiež na niektorých ramenách križovatiek miestnych komunikácii s cestnou sieťou štátnej správy.

Kamerové zábery, informácie o aktuálnom počasí a dopravnej situácii v meste Žilina sú dostupné tu.

Operačný plán

Základným riadiacim a organizačným dokumentom na zabezpečovanie zimnej služby na miestnych komunikáciách v meste Žilina je Operačný plán zimnej údržby.

Poradie komunikácii v zmysle dopravného významu

Miestne komunikácie v celkovej dĺžke 257,4 km (528,3 km údržby) sú z hľadiska ich dopravného významu, intenzity dopravy, vedenia trás MHD, územných a poveternostných podmienok rozdelené do troch kategórií dôležitosti:

Pešie komunikácie (157,8 km) budú udržiavané v rozsahu Operačného plánu zimnej údržby nasledovne:

Mapa zimnej udržby

Na tejto mape môžete sledovať polohu vozidiel, ktoré sa v meste starajú o zimnú údržbu.

Pár odporúčaní pre zimné obdobie:

Zimnou údržbou vieme dopady zimy zmierňovať, ale žiaľ nie ich úplne eliminovať. Z tohto dôvodu vás preto prosíme o trpezlivosť a ďakujeme za vaše cenné podnety z terénu, ktoré nám pomáhajú lepšie zvládať situácie v zime.

Výkony zimnej údržby