Nájomné zmluvy

Prehľad nájomných zmlúv do 31.01.2022 je v správcovskej spoločnosti ŽILBYT.

Prehľad nájomných zmlúv od 01.02.2022 je v Centrálnom registri zmlúv.