Integrovaný dopravný systém

Poslaním Integrovanej dopravy Žilinského kraja (IDS ŽSK) je udržiavanie a zvyšovanie počtu cestujúcich vo verejnej hromadnej doprave. Vytvorenie kvalitnej integrovanej dopravy je účinný prostriedok v snahe obmedziť individuálnu automobilovú dopravu.

Zriaďovateľom IDS ŽSK je Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina. Do integrovaného systému sú zapojený nasledovný dopravcovia: Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s., Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o., ARRIVA Liorbus, a.s..

Od 30. 7. 2023 pokrýva IDS ŽSK 4 okresy: Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto.

Bližšie informácie o IDS ŽSK, cestovných poriadkoch, zónach a cestovných lístkoch nájdete na stránke www.idzk.sk.

Služby mesta