Uvítanie dieťaťa do života

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

https://www.zilina.sk/agendy/slavnost-uvitania-deti-do-zivota/