Zápis uzavretia manželstva do Osobitnej matriky – uzavretie manželstva v cudzine

Uzavretie manželstva štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastalo na:

  1. území cudzieho štátu,
  2. zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
  3. lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
  4. území nepatriacom žiadnemu štátu,

sa zapisujú do osobitnej matriky.

Tento zápis je potrebný pre zaevidovanie spomínanej matričnej udalosti na území Slovenskej republiky, ktorej je ženích alebo nevesta štátnym občanom a tým zaistenie správnosti údajov o osobnom stave v štátnej evidencii  Slovenskej republiky.

O zápis do Osobitnej matriky v Bratislave môže požiadať iba štátny občan Slovenskej republiky.

Žiadosť možno podať na:

Poplatky

Kontakt

Legislatíva

Informácie