Vydanie rodného listu

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
Správne poplatky

Bez poplatkov

Narodenie dieťaťa je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu.

Zdravotnícke zariadenie kde sa dieťa narodilo doručí na matričný úrad prostredníctvom informačného systému lekárom potvrdené a podpísané hlásenie o narodení.

Hlásenie o narodení obsahuje dohodu o mene dieťaťa, ktorú sú povinní podpísať obaja rodičia. Dohodu o mene matka podpisuje priamo v pôrodnici, otec dieťaťa ju môže podpísať v pôrodnici, na matričnom úrade alebo prostredníctvom elektronickej služby.

Ak jeden z rodičov alebo obaja rodičia dieťaťa sú cudzí štátni občania, ktorí neovládajú slovenský jazyk, sú povinní zabezpečiť si tlmočníka, ktorý pretlmočí dohodu o mene alebo pretlmočí súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva.

Potrebné doklady a dokumenty

 Ak sú rodičia manželia:

 Ak matka dieťaťa je slobodná:

Ak s otcom dieťaťa chce spísať zápisnicu o určení otcovstva, môžu to urobiť:

 Ak matka dieťaťa je rozvedená:

Ak s otcom dieťaťa chce spísať zápisnicu o určení otcovstva, môžu to urobiť len v prípade, ak je dieťa narodené po uplynutí trojstého dňa od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva matky dieťaťa a to:

 Upozornenie: Ak sa narodí dieťa rozvedenej matke  v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva matky dieťaťa,  ako otec dieťaťa sa zapisuje manžel matky dieťaťa. Nie je možné spísať zápisnicu o určení otcovstva s biologickým otcom dieťaťa.  Tá sa môže spísať až po úspešnom zapretí otcovstva, ktoré prebehne na príslušnom súde.

 Ak matka dieťaťa je maloletá:

Upozornenie: Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie otcovstva iba pred súdom.

Matrikárka po vykonaní zápisu narodenia dieťaťa  do matriky  vydá otcovi dieťaťa/rodičom na počkanie rodný list.

Kontaktné údaje:

Matričný úrad