Cirkevné sobáše

Postup pri uzavretí cirkevného sobáša

  1. rezervovať si termín sobáša na príslušnom farskom úrade
  2. podať si Žiadosť o uzavretie manželstva na matričnom úrade, pod ktorý spadá príslušný farský úrad (snúbenci podávajú žiadosť osobne)

Žiadosti