12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 25.06.2024

Mestské zastupiteľstvo

Link na video: https://www.youtube.com/embed/Ohx8q-Q96YM

Materiály