Kvetinové výsadby

V posledných rokoch sme zaznamenali zo strany občanov výrazný tlak na rozširovanie výsadieb kvetín v meste. Z tohto dôvodu sa snažíme postupne tejto požiadavke vyhovieť. V našom meste máme viacero typov výsadieb kvetín. Ide predovšetkým o výsadby letničiek, trvaliek a cibuľovín.

Pretože mestský rozpočet nie je pre tieto účely s postupom rokov výrazne navyšovaný, hľadáme nové možnosti ako potrebu rozšírenia kvetinových záhonov zaistiť pri zachovaní kvality starostlivosti o ostatnú zeleň. Riešením nie je vytvárať bezúdržbové záhony, ale naopak, dlhodobo a ľahko udržateľné.