Jarné cibuľoviny

V roku 2020 a 2021 mesto Žilina pristúpilo k výsadbe cibuľnatých rastlín mechanizovaným sadením. Jedná sa o rôzne druhy zmesi cibuľovín, ktoré sa skladajú napr. z krokusov, hyacintov, narcisov, tulipánov a iných menej známych druhov rozličných farieb a tvarov, ktoré sa vysádzajú strojovo v pásoch do trávnatých plôch. Sádzací stroj vysádza cibuľky pod trávnik, pričom trávnatá plocha zostáva zachovaná. Tento typ výsadby je vhodný na okraje komunikácií, dopravné ostrovčeky, kruhové objazdy, trávniky v parkoch a dokonca aj svahy. Mechanizovaná výsadba cibuľovín do trávnika má viacero výhod. Okrem vysokého stupňa atraktivity sa vďaka zmesiam druhov rastlín predĺži doba kvitnutia až na 5 – 12 týždňov. Navyše sú tieto zmesi premenlivé počas jednotlivých týždňov. Ďalšia veľká výhoda je, že opakovane kvitnú niekoľko rokov za sebou. Preto aj náklady na založenie m2 sú vzhľadom k viacročnému efektu pomerne nízke. Nevyžadujú takmer žiadnu údržbu, okrem hnojenia raz ročne. Cibuľnaté zmesi majú taktiež pozitívny efekt na biodiverzitu, pretože podporuje hmyz, ktorý sa objavuje už skoro na jar po posledných mrazoch ako sú napríklad čmeliaky alebo divé včely.

Výhody tohto typu výsadby:

 • vysoký stupeň atraktivity
 • doba kvitnutia až na 5 – 12 týždňov
 • premenlivosť počas jednotlivých týždňov kvitnutia
 • opakované kvitnutie počas niekoľkých rokov za sebou bez nutnosti dosádzania
 • nízke náklady na založenie
 • zvýšenie biodiverzity a lákanie hmyzu

Cibuľnaté kvetinové pásy môžu občania v našom meste vidieť v jarných mesiacoch na týchto lokalitách v rozsahu spolu až 1200 m2:

 • Park Ľ. Štúra
 • Sad SNP
 • Sad na Studničkách
 • Parčík v Závodí
 • Námestie T. G. Masaryka
 • Námestie A. Bernoláka
 • Hlboká cesta
 • Ul. Vysokoškolákov- 2 lokality
 • Ul. Veľká okružná

Relaxačnú fázu životného cyklu cibuľovín, kedy nastáva zožltnutie a uschnutie celej nadzemnej časti, je potrebné rešpektovať, nakoľko ide o rastliny, ktoré kvitnú skoro na jar, a preto potrebujú oddych. Plochy, ktoré boli pár mesiacov v plnom kvete, je potrebné nechať zoschnúť a kosenie zabezpečiť v období približne od konca mája/začiatku júna, aby mali v nasledujúcej sezóne opäť energiu na ďalšie kvitnutie.

Všetky lokality sú vyznačené v nasledujúcej mapke: