Letničky

Letničkové výsadby predstavujú pestovateľsky aj finančne jeden z najnáročnejších vegetačných prvkov v meste. Jedná sa o jednoročné rastliny, ktoré sú veľmi atraktívne, no extrémne náročné na údržbu a financie. V našom meste možno vidieť letničky len v kvetináčoch na Mariánskom námestí, Nám. A. Bernoláka a pred Plavárňou, kde mesto každoročne vysadí do 1000 ks rastlín. Taktiež sa v centrálnej mestskej zóne každoročne vysádzajú balkónové rastliny do závesných kvetináčov na verejnom osvetlení a kvetinové pyramídy.

Z ekonomických dôvodov však rozsah letničkových výsadieb zostáva v súčasnosti nemenný.