Územný plán mesta Žilina

Územný plán je dokument o možnostiach zmysluplného rozvoja mesta. To, ako sa majú rozvíjať jednotlivé časti Žiliny, určuje základný programový dokument rozvoja mesta, územný plán. Je dôležité tvoriť a dopĺňať ho v súlade s aktuálnymi výzvami a potrebami súčasného mestského života a jeho obyvateľov.