Túlavé zvieratá

Mesto Žilina je povinné odchytávať na svojom území túlavé zvieratá a následne pre ne zabezpečovať veterinárnu starostlivosť. Odchytom sa zároveň eliminujú možné riziká pre obyvateľov súvisiace s prenosom niektorých chorôb, prípadne s možným zranením osôb spôsobeným túlavým zvieraťom.

Karanténna stanica a útulok pre odchytené túlavé psy funguje od roku 2013 a nachádza sa v mestskej časti Mojšová Lúčka. O odchytené túlavé psy je v útulku postarané. Jeho kapacita je 40 ks zvierat. Podstúpia celkovú veterinárnu prehliadku, očkovanie i kastráciu. Zranené a choré zvieratá vyšetria a zabezpečia odparazitovanie.

Kontakt za účelom odchytu túlavých zvierat: Mestská polícia tel. č.  159, kontakt do útulku : 0903 404 236.  

Žilinský útulok pre mačky sídli na Závodskej ceste. Ide o zariadenie zamerané výlučne na záchranu mačiek, žiadny iný živočíšny druh sa v ňom umiestňovať nebude, pričom zvieratá musia byť odchytené na území mesta Žilina. Štvornohým tvorom sme pripravení zabezpečiť dvojstupňovú starostlivosť, a to prostredníctvom pobytu v karanténnej stanici s kapacitou 40 miest a následného umiestnenia v útulku, kde vieme ubytovať celkovo 13 zvierat. 

Pomoc mačkám sa bude realizovať po telefonickom dohovore s pracovníkom zariadenia na tel. č. 0903 571 626 alebo po kontakte s Mestskou políciou Žilina na bezplatnom telefónnom čísle 159. Následne zmluvný veterinárny lekár vykonaná klinickú prehliadku zvieraťa, posúdi jeho zdravotný stav a vyhodnotí či je nevyhnutné jeho ďalšie ošetrenie alebo je spôsobilé na prepravu do karanténnej stanice.

Karanténna stanica je určená na umiestnenie odchytených túlavých zvierat dokým sa vykonajú všetky vyšetrenia, testy a preventívne opatrenia potrebné na vylúčenie a predchádzanie chorôb prenosných na iné zvieratá alebo na človeka. Zviera bude do útulku umiestnené, až keď veterinár potvrdí jeho dobrý zdravotný stav. Potom môže začať posledná etapa pomoci a tou je hľadanie vhodného trvalého domova formou adopcie. V prípade prekročenia kapacitných možností zariadenia mesto využije pomoc dobrovoľníkov a štvornohí tuláci pôjdu do dočasnej opatery v domácom prostredí.

Služby mesta