Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Mesto poskytuje informácie o útulkoch a karanténach pre zvieratá v prípade, že takéto zariadenia existujú na území Mesta, keďže mu to vyplýva z platnej legislatívy.