Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 31.10.2023 - Bánová a Závodie - organizácia dopravy

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota