Zámer odpredať, zameniť alebo prenajať majetok mesta Žilina

Predaj a prenájom