Prenájom priestorov v budove mestského úradu

Prenájom zasadačiek v budove Mestského úradu v Žiline:

Veľká zasadačka (450 miest)

Malá zasadačka (72 miest)

Vo vykurovacom období od 01.10. do 31.03. sa pripočítava 15% za vykurovanie vzduchotechnikou z fakturovanej sumy malej a veľkej zasadačky.