Výbor č. 2 - Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha

Poslanci

Načítavanie obsahu

Harmonogram zasadnutí 2024

Zasadnutia sa konajú vždy prvú stredu v mesiaci (okrem sviatkov a školských prázdnin) o 17.00 hod. v jedálni ZŠ V. Javorku.

Zápisnice

Načítavanie obsahu