Bôrik

Verejný rozhlas

Prehľad umiestnenia mestského verejného rozhlasu podľa mestských častí:

Mestský verejný rozhlasHlásateľKontakt
Bôrikbez mestského rozhlasu

V prípade záujmu o vyhlásenie oznamu v mestskom verejnom rozhlase kontaktujte:

a) príslušného hlásateľa, ktorý je uvedený v tabuľke alebo

b) priamo Mestský úrad v Žiline, odbor vnútorných vecí – Mgr. Dana Nagyová 041/70 63 523Zuzana Vnuková 041/70 63 523

V prípade poruchy mestského verejného rozhlasu kontaktujte:

a) príslušného poslanca volebného obvodu alebo

b) priamo Mestský úrad v Žiline, odbor vnútorných vecí – Jozef Myšiak 041/70 63 409

ČO JE MOŽNÉ VYHLÁSIŤ

Druh oznamuDoba hláseniaPoplatok
Komerčný oznam: všetky druhy služieb (predaja), ktoré prinášajú fyzickej alebo právnickej osobe zisk, najmä: kultúrne podujatia, diskotéky, rôzne druhy zábavy, reklamy (rôzny sezónny predaj), zatvorenie, príp. otvorenie prevádzky, športové podujatia organizované fyzickou alebo právnickou osobouPracovné dni: od 8.00 hod. do 19.00 hod.5 € za jedno hlásenie
Víkendy, sviatky: od 9.00 hod. do 19.00 hod.10 € za jedno hlásenie
Iný oznam: oznamy, ktoré neprinášajú fyzickej alebo právnickej osobe finančný zisk, najmä: gratulácia jubilantom (text + skladba na želanie)gratulácia k narodeniu dieťaťa (text + skladba na želanie), strata osobnej veci, strata zvieraťa a podobnePracovné dni: od 8.00 hod. do 19.00 hod.3 € za jedno hlásenie
Víkendy, sviatky: od 9.00 hod. do 19.00 hod.10 € za jedno hlásenie
Iný oznam: smútočný oznam (text + skladba)jedenkrátbez poplatku
každé ďalšie hlásenie – Pracovné dni: od 8.00 hod. do 19.00 hod.3 €- za jedno hlásenie
každé ďalšie hlásenie – Víkendy, sviatky: od 9.00 hod. do 19.00 hod.10 € za jedno hlásenie

AKO SA PLATÍ POPLATOK ZA VYHLÁSENIE OZNAMU

a) v hotovosti hlásateľovi alebo do pokladnice na Mestskom úrade v Žiline alebo

b) prevodom na účet alebo poštovou poukážkou č. účtu IBAN SK37 5600 0000 0003 3035 3001, VS 2230012011