Organizácie mesta

Mesto Žilina zriaďuje alebo má majetkovú účasť vo viacerých organizáciách. Ich cieľom je poskytovať dôležité služby pre obyvateľov mesta, kvalitne, efektívne a transparentne.

Služby

Načítavanie obsahu