Vydanie vyjadrenia k plánovanému zámeru

Forma agendy Občan
Sekcia Útvar hlavného architekta

ÚHA vydáva vyjadrenia k stavebnému zámeru, a to najčastejšie ku: