Stavebný úrad

Forma agendy Občan
Sekcia Stavebný úrad
Povinné prílohy

uvedené v jednotlivých tlačivách/žiadostiach

Správne poplatky

uvedené v sadzobníku poplatkov - SADZOBNÍK POPLATKOV