Martina Klamárová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Mgr.
Telefón +421417063242
Email martina.klamarova@zilina.sk