Stavebný úrad

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Stavebný úrad
Správne poplatky

Uvedené v sadzobníku poplatkov  SADZOBNÍK POPLATKOV