Prideľovanie nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina

Forma agendy Občan
Sekcia Bytový referát

ŽILBYT s.r.o.

Mesto prideľuje nájomné byty pre sociálne účely vo vlastníctve mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.