Patrícia Pálešová

Kategória Zamestnanec MsÚ
Titul pred menom Bc.
Telefón +421417063253
Email patricia.palesova@zilina.sk