Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 5/2021
Schválené: 27. 4. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 5. 2021 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky