Výruby

Občan alebo Podnikateľ je pred výrubom dreviny povinný podať žiadosť o vydanie súhlasu s výrubom drevín.

Zákonná lehota je 60 dní s možnosťou predĺženia o 90 dní.

Občan

Podnikateľ