Parky a verejné priestranstvá

Zeleň v meste priaznivým spôsobom vplýva na mikroklímu, hydrológiu aj kvalitu pôd, zmierňuje celkové znečistenie, pôsobí blahodarne na obyvateľstvo a v konečnom dôsledku aj na celé mestské prostredie. V najintenzívnejšej miere si ju užijeme práve v mestských parkoch.

Mestský park

Otvorený priestor slúžiaci najmä na oddych a prechádzky, je určený pre širokú verejnosť a plní odpočinkovo-rekreačnú funkciu. Zlepšenie kvality bývania takouto formou zlepšuje aj celkový ráz prostredia a kvalitu života. V parkoch je zvýšená intenzita kosenia až na 12 kôl ročne na celkovej rozlohe cca 90 000 m2 z toho tretinu tvorí Park Ľudovíta Štúra, ktorý ponúka „bežecký“ okruh s dĺžkou cca 1km, detské ihriská, fontány, workoutové ihrisko, verejné WC a množstvo lavičiek.