Kosenie

V roku 2023 sa dodávateľská spoločnosť postarala o cca 1 650 000 m² trávnatých plôch. Prebehlo 6 kôl kosenia, jarné hrabanie lístia a jesenné hrabanie lístia na mestských pozemkoch.

Okrem kosenia a mulčovania naši pracovníci komunálneho podniku dopĺňali na plochách bez výživnej zeminy chýbajúci substrát a vysievali trávniky. Na niektorých vytypovaných plochách v rámci pozemkov mesta, boli založené kvitnúce lúky. Sú to plochy verejnej zelene dočasne vyňaté z plánovanej kosby za účelom adaptácie na klimatické zmeny, zvýšenia biodiverzity a skvalitnenia verejného priestoru. Okrem vysievania kvetnatých lúk, sme vyhradili aj viaceré plochy na tzv. extenzívny spôsob kosenia, kde sme znížili režim kosby zo 6-krát za sezónu na 3 až 4 kosby. Plochy so zmenenou frekvenciou kosenia nie sú znakom zanedbanej údržby. Práve naopak, sú symbolom prepojenosti s prirodzeným prostredím a ohľaduplnosti k včelám a iným opeľovačom. Takéto plochy sa v lete menej prehrievajú a sú schopné udržať v sebe viac prirodzenej vlhkosti, čiže pozitívne ovplyvňovať mikroklímu prostredia.

V roku 2024 budú kosenie a čistenie trávnikov v správe mesta zabezpečovať Technické služby mesta Žilina. Na plochách viac ako 1 700 000 m² v intenzite 6 kôl kosenia za rok s vyhrabávaním lístia budú aj revitalizovať trávne plochy či vysievať nové trávniky.

Týždenný harmonogram údržby trávnikov nájdete tu.