Odstraňovanie vrakov

Ohlásenie dlhodobo odstaveného motorového vozidla

Nesplnenie povinností držiteľa vozidla

Týka sa najmä dlhodobo odstavených vozidiel, ktoré poškodzujú a ohrozujú životné prostredie alebo narúšajú estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.