Zberný dvor

Prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Adresa: Jánošíkova 14, 010 01 Žilina

Kontakt: 0918 842 955

Prevádzková doba:

Mapa

ODBER ODPADOV LEN OD OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽOV)

Na zberný dvor môže fyzická osoba – poplatník bezplatne odovzdať:

Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.


Prevádzkovateľ: T+T, a.s.,

Adresa: Považský Chlmec, 010 03 Žilina (za Skládkou odpadu)

Kontakt: 0918 842 978

Prevádzková doba: otvorený od 01.07.2016

Mapa

ODBER ODPADOV LEN OD OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽOV)

Na zberný dvor môže fyzická osoba – poplatník bezplatne odovzdať:

Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.


Podmienky prijatia odpadu na zberný dvor

Odpad môže občan odovzdať iba osobne na základe predloženia občianskeho preukazu (v prípade iného pobytu aj platobným výmerom) a oprávnená organizácia urobí záznam. Náklady na dopravu odpadu si pôvodca odpadu hradí sám.

Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou je odplatné v zmysle aktuálneho cenníka prevádzkovateľa zberného dvora.