Odpad z kovu vrátane kovových obalov – červené nádoby