Odpadové pneumatiky

Odpadové pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu v akomkoľvek množstve alebo distribútorom pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru, bez ohľadu na ich výrobnú značku, dátum uvedenia na trh alebo použitie.

Napr. distribútori – pneuservisy, autoservisy, predajné miesta a pod. nevedia, že by mali mať zabezpečený odber odpadových pneumatík u výrobcu bez ohľadu na predané množstvo a značku, pretože ich musí preberať bezodplatne od koncových spotrebiteľov.

Zakazuje sa tento odpad ukladať k zberným nádobám a okolitého prostredia.